اطاق عمل قلب :

مجهز به 3 تخت جهت اعمال جراحی قلب باز

رییس بخش : آقای دکتر علی محمد صادقی میبدی  

سرپرستار اطاق عمل: خانم معصومه قریب

 

عملکرد بخش مشتمل است بر ادمیت بیماران  جهت انجام عمل جراحی قلب باز و بسته که غالباٌ بیماران به شکل الکتیو تحت عمل جراحی قرار می گیرند بجز مواردی که پس از انجام آنژیوگرافی و درخواست مشاوره اورژانسی توسط کاردیولوژیست بیمار تحت عمل جراحی قلب باز به صورت اورژانسی قرار می گیرد. در حال حاضر 2 اتاق عمل فعال می باشد و برای فعال کردن اتاق عمل سوم نیز برنامه ریزی جذب نیروی انسانی و تهیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز با هماهنگی ریاست محترم بیمارستان و مسئولین ذیربط دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شده است.

 شایان ذکر است که پرسنل موجود در شیفت عصر و شب بصورت آنکال انجام وظیفه م. این واحد در تمام  ساعات شبانه روز آمادگی پذیرش بیماران اورژانس (چاقوخورده و ...) را دارد

 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400