اورژانس قلب

تعداد تخت فعال: 13 تخت – 5 تخت اکسترا – 2 تخت احیاء قلبی ریوی 

رئیس بخش: خانم دکتر قلی پور

سرپرستار :  خانم خباز

عملکرد این بخش مشتمل بر ادمیت بیمارانی می باشد که در مرحله حاد با داشتن درد قفسه سینه و یا تنگی نفس و یا سایر علایم قلبی و عروقی به بیمارستان مراجعه می کنند که بیمار پس از گرفتن ECG و معاینه توسط پزشک در درمانگاه سرپایی جهت درمان سرپایی و یا بستری در اورژانس مراجعه می کند. گروهی از بیماران با چند ساعت تحت نظر بودن و درمان سرپایی با صلاحدید پزشک مرخص شده و گروهی که نیاز به بستری دارند پس از طی کردن مرحله بحرانی از اورژانس به سایر بخشها انتقال داده می شوند. این بخش مجهز به سیستم مانیتورینگ مرکزی می باشد و در قسمت ورودی بیمارستان مجاورت اتاق پزشک و اتاق نوار قرار دارد.

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400