بخش مدیریت اطلاعات سلامت 

اهمیت روزافزون بهره گیری از اطلاعات بطور فزاینده ای دانش اطلاع رسانی را توسعه داده است و بخش مدارک پزشکی بیمارستان دکتر حشمت رشت با بهره گیری از نیروهای تحصیلکرده و با تلاش در اجرای دقیق استانداردهای اصول مدارک پزشکی در راستای ارائه خدمات سلامت با واحد های زیر مشغول بکار می باشد

واحد پذیرش

بصورت 24 ساعته و شبانه روزی جهت پذیرش بیماران بستری ارائه خدمت می نماید و نوبت دهی بیماران جراحی نیز در این بخش انجام می شود

واحد آمار

جمع آوری داده های مربوط به بخشهای بستری ، بخشهای پاراکلینیک و ثبت داده های جمع آوری شده در نرم افزار فرابر و آواب جهت بهره برداری در تصمیم گیریهای مدیریتی 

واحد کدگذاری و طبقه بندی بین المللی بیماریها و اعمال جراحی ICD

واحد بایگانی مدارک پزشکی 

این بیمارستان به عنوان اولین مرکز و تنها مرکز مجهز به سیستم بایگانی ریلی الکترونیک می باشد و با رعایت آخرین استانداردهای بایگانی پزشکی و منطبق با سنجه های اعتبار بخشی در حفظ و نگهداری و بازیابی اطلاعات ارزشمند درمانی بیماران نقش مهمی را ایفا می نماید
 
مدیریت اطلاعات سلامت CIO : رضا طالب خانی کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات سلامت
کارشناس مدارک پزشکی : ابوالقاسم آبرود - زهرا عاجزی
کاردان مدارک پزشکی : فاطمه کوچکی نیا
متصدی پذیرش سرپائی و امحاء بایگانی  : فاطمه شکر زاده، اسماعیل پرتوی
متصدیان پذیرش: بهرام موحدی ، جواد رضا زاده، حبیب اله شفیعی
بیماربر: محمد تقی شکارسرائی
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت : مجید گلشنی (طرح نیروی انسانی )
نقش و اهمیت مدارک پزشکی :

•  به عنوان اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت از بیمار

•  ابزار ارتباطی بین کادر درمان

•  جهت تهیه و تدوین مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار

•  فراهم آوردن بستر اطلاعاتی جهت مطالعه بررسی و ارزشیابی

•  پشتیبانی قانونی از بیمار بیمارستان و کارکنان مسئول

•  تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه های درمانی

•  آموزش و پژوهش

 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 25 مرداد 1400