تعداد تخت بستری : 12 تخت وی‍ژه مردان --8 تخت ویژه زنان

رئیس بخش : خانم دکتر محبوبه قلی پوربخش سی سی یو  

سرپرستار بخش :        خانم  زینب پاک نعمت  سرپرستار بخش سی سی یو مردان

                    خانم یلدا صدرکبیر سرپرستار سی سی یو زنان

 

عملکرد بخش مشتمل است بر پذیرش بیماران قلبی و بررسی وضعیت بیماران و اجرای اقدامات درمانی لازم شامل ( مانیتورینگ بیماران ) انتقال و ترخیص پس از Stable شدن بیماران و اتمام اقدامات درمانی که نیاز به مراقبتهای ویژه داشته باشد . این بخش در طبقه اول قرار گرفته است و روزهای ملاقات آن از ساعت 2 الی 4 میباشد که بصورت یکنفره با حفظ آرامش در بخش میتوانید از بیماران خود ملاقات نمائید ، شماره تلفن تماس با بخش 260 میباشد.

 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400