مهندس رویا الهام‌نیا 

 

سمت: مسئول واحد مهندسی تجهیزات پزشکی

مدرک تحصیلی: مهندسی پزشکی

 

تلفن : 6618173 

پست الکترونیک:  R.elhamnia@yahoo.com

 

شرح وظایف

         برنامه ریزی جهت بازدید دوره ای از کلیه بخشهای بیمارستان.

         جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه تجهیزات پزشکی

        مستند سازی و تجزیه وتحلیل تعمیرات پزشکی و تنظیم گزارشات مربوطه

         نیاز سنجی آموزش در زمینه نگهداشت تجهیزات پزشکی

         ارزیابی و نظارت بر خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی

         نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی

       تعیین روند تایید فاکتورهای خدمات پس از فروش و نظارت بر آن

        نظارت بر قراردادهای خدمات پس از فروش و خرید تجهیزات سرمایه‌ا­ی

        نظارت بر نقل و انتقال تجهیزات پزشکی

     نظارت و تائید کلیه فاکتورهای تجهیزات پزشکی اعم از خرید و تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

      عضویت و حضور فعال در کمیته تجهزات پزشکی بیمارستان

      ارتباط مستمر با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه به صورت مستقیم و همچنین اخذ اخرین بخش نامه ،ابلاغیه ها و اخبار حوزه تجهیزات پزشکی از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع (WWW.IMED.IR)و اجرای آنها

     تامین ابزار، تجهیزات و اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت امکان انجام بررسی ها،  تعمیرات و اقدامات اولیه ای که احتمالا در شرایط خاص نیاز به انجام آنها ضرورت پیدا می کند و به سادگی قابل برطرف شدن هستند.

      برنامه ریزی برای انجام فرایند های PM،کنترل کیفی ،کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و نظارت بر چگونگی اجرای انها.

      حضور در نمایشگاه های تخصصی وسمینار های علمی مرتبط.

      کنترل ونظارت بر کلیه خریدهای تجهیزات پزشکی

 

 

مهندس

سمت: کارشناس تجهیزات پزشکی

مدرک تحصیلی: مهندسی پزشکی

تلفن:6618173-131

پست الکترونیک: 

شرح وظایف

        پیگیری و انجام امور مربوط به واحد مهندسی پزشکی در زمینه اعتبار بخشی

        پیگیری و انجام منظم برنامه کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

         پیگیری و برنامه ریزی خرید تجهیزات مورد نیاز بخش کت لب

         عضویت و حضور فعال در کمیته تجهزات پزشکی بیمارستان

         حضور در نمایشگاه های تخصصی و سمینار های علمی مرتبط

         برنامه ریزی آموزشی کاربری تجهیزات پزشکی در مرکز و تهیه دستورالعملهای کاربردی بر حسب نیاز

        ارتباط مستمر با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه به صورت مستقیم و همچنین اخذ اخرین بخش نامه ،ابلاغیه ها و اخبار حوزه تجهیزات پزشکی از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع (WWW.IMED.IR)و اجرای آنها

        تهیه دستور العمل های نگهداری اثر بخش و بهینه تجهیزات پزشکی

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400