12

تخت فعال

رئیس بخش

آقای دکتر صادقی

سرپرستار جراحی مردان

خانم رقیه مولایی

سرپرستار جراحی زنان

خانم لیلا با انصاف  

عملکرد این بخش فوق تخصصی مشتمل بر پذیرش بیماران جراحی قلب باز   می باشد

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400