- داروخانه روزانه از ساعت ۸ صبح الی2 بعدازظهر دائر میباشد.
- در این داروخانه مجموعا 1 نفر دکتر داروساز بانضمام  پرسنل مشغول فعالیت در شیفت صبح میباشند.
- کلیه اقلام داروئی از شرکت های دولتی با مجوز بهداشت و درمان خریداری میگردد که مخصوص بیماران بستری، اورژانس هستند.

شرح وظایف: 
تهیه کلیه داروهای قلبی و تخصصی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در اطاق عمل و بیماران بستری در بخشها و کلینیک تخصصی می باشد
مجهز به سیستم کامپیوتری و سیستم اطلاعات بیمارستانی و به روز بودن سیستم جهت ارائه خدمات و تحویل دارو
بروزرسانی فارماکوپه داروئی با آخرین تغییرات قیمتهای داروئی و هماهنگی با بیمه ها جهت قیمت دارو و تجهیزات
تهیه داروهای مخدر از معاونت غذا و دارو جهت تحویل به اطاق عمل و بخشها
 
 

مسئول فنی داروخانه: خانم دکتر  مرضیه جعفری

                                    
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400