دکتر سید ابوذر فخر موسوی  

 ریاست بیمارستان حشمت رشت

 

متخصص قلب و عروق - اینترونشیست
  

 
مدیریت بیمارستان :
     
محمد حسین مهدوی
 
 تیم مدیریت اجرایی بیمارستان دکتر حشمت رشت
ریاست تیم : آقای دکترسید ابوذر فخر موسوی 

- مدیریت بیمارستان آقای محمد حسین مهدوی
خانم موسوی - مدیریت پرستاری
 
آقای افلاکی نیا - رئیس اداره حسابداری-مشاور
آقای رضا پور ابراهیم- رئیس امور اداری - مشاور 
آقای متقی - مدیر حراست - مشاور
آقای ابوالقاسم آّبرود- مدیریت اطلاعات سلامت (کارشناس ارشد) - مشاور 
خانم طاهره غلامعلی زاده- مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان -  مشاور

 

 
 
آخرین بروز رسانی : 28 اردیبهشت 1401