دکتر سید ابوذر فخر موسوی  

 ریاست بیمارستان حشمت رشت

 

متخصص قلب و عروق - اینترونشیست
  

 
مدیریت بیمارستان :
     
رسول یوسفی 
 
 تیم مدیریت اجرایی بیمارستان دکتر حشمت رشت
ریاست تیم : آقای دکترسید ابوذر فخر موسوی 

- مدیریت بیمارستان آقای رسول یوسفی 
خانم موسوی - مدیریت پرستاری
 
آقای شفق رحیمی - رئیس اداره حسابداری-مشاور
خانم سمانه فراهانی - رئیس امور اداری - مشاور 
آقای رضا طالب خانی- مدیریت اطلاعات سلامت (کارشناس ارشد) - مشاور 
خانم طاهره غلامعلی زاده- مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان -  مشاور