مراحل اخذ نوبت جهت بیماران کاندید عمل جراحی قلب                             

1- مراجعه به حسابداری هیئت آمناء جهت انجام امور مالی و اخذ بلامانع  پس از واریز فیش ها

2- همراه داشتن کپی جواب آنژیوگرافی

3- همراه داشتن کپی جواب آزمایشات  (HIV , HCV , HBS)

4- همراه داشتن کپی گزارش اکوکاردیوگرافی

5- همراه داشتن کپی صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی بیمار

6- همراه داشتن کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار( 3 نسخه)

7-در روز بستری داشتن همراه درجه یک(پدر،همسر،پسر) الزامی می باشد

              نوبت بیماران بستری با توجه به پزشک جراح بطور تقریبی اعلام خواهد شد و تاریخ قطعی بستری یک روز زودتر از طریق    تلفن به اطلاع بیماران محترم خواهد رسید.

 


پذیرش بیماران جراحی بصورت الکتیو (نوبت دهی قبلی ) صورت می پذیرد:

مراحل اخذ پذیرش جراحی

1-     ویزیت بیمار توسط پزشک جراح در کلینیک یا مطب با همراه داشتن cd   و جواب آنژیوگرافی

2-     اخذ دستور بستری از پزشک جراح و مراجعه به بخش مدیریت اطلاعات سلامت 

3-     راهنمائی توسط مسئول پذیرش جهت تکمیل مدارک

4-     تکمیل مدارک توسط همراهان بیمار و کنترل آنها توسط پذیرش

5-     ارجاع به مطب دکتر جهت راهنمائی های لازم و نوبت تقریبی

6-     مراجعه به بخش پذیرش و مدارک پزشکی جهت اخذ شماره تماس و نوبت دهی زمانی

مدارک لازم جهت بستری و تکمیل پرونده جراحی

الف – دستور بستری از جراح

ب- کپی شناسنامه و کپی کارت ملی بیمار

ج- کپی دفترچه بیمه 3 نسخه

د- کپی جواب آنژیوگرافی

ه- کپی جواب آزمایشات Anti HIV, Anti HCV, HBS ag (آزمایشات بیماریهای واگیردار ایدز، هپاتیتb,c )

و- در صورت دارا بودن بیمه مکمل  معرفینامه از بیمه مذکور ارائه شود

ز- واریز پول طبق اعلام حسابداری


آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400