پذیرش بیماران آنژیوگرافی  بصورت الکتیو (نوبت دهی قبلی ) صورت می پذیرد:

مراحل اخذ پذیرش آنژیوگرافی :

1-ویزیت توسط پزشک متخصص قلب در کلینیک یا مطب

2-اخذ دستور بستری از پزشک جهت نوبت دهی

3-مراجعه به پذیرش آنژیو گرافی و تعیین نوبت
 

رعایت نکات زیر جهت بیماران در زمان بستری الزامی می باشد:

 

1-در روز نوبت راس ساعت 8:30 ناشتا جهت انجام آزمایشات مراجعه نمایند.

2-روز قبل از بستری شدن از ناف تا زانو موهای بدن تراشیده شود(آقایان از گردن تا زانو)

3-پانزده روزقبل از تاریخ فوق الذکر حتما جهت دریافت نسخه آزمایش مراجعه کنند.

4-از بیماران زن حتما سئوال شود که پریود نباشند.

5-بیماران زن زیر 40 سال باید تست گراویندکس ( تست حاملگی ) همراه داشته باشند.

6-روز بستری یک نفر از اعضاء درجه یک خانواده جهت امضاء رضایتنامه همراه بیمار حضور داشته باشند.

7-روز بستری داروهای بیمار همراهش باشد.

8-چناچه به هرعلتی بیمار نتواند در تاریخ مقرر جهت بستری مراجعه نماید حتما سه روز قبل به پذیرش اطلاع دهد تا بیمار دیگری جهت بستری شدن جایگزین گردد.

9-همراه داشتن کپی  کارت ملی یا کپی شناسنامه الزامی است .

 

 

روزبستری به پذیرش آنژیوگرافی مراجعه شود.

 

فرم مربوط به آزمایشات روتین و عکس رادیولوژی اخذ می شود.

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400