قلب زنان

تعداد تخت فعال :20

رئیس بخش: خانم دکتر محبویه قلی پور

  سرپرستار: خانم نرگس باقری 

 

عملکرد این واحد تخصصی مشتمل است بر پذیرش بیماران قلبی و عروقی مونث از بخش اورژانس و بخش CCU زنان بعداز طی دوره مراقبت ویژه و اجرای اقدامات درمانی و مراقبتی لازم ، ترخیص بیمار پس از Stable شدن با دستورات پزشک معالج و اتمام اقدامات درمانی مورد نیاز انجام می شود و ساعات ملاقات در این بخش از  4-2 عصر روزهای دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه  می باشد.

قلب مردان

 

 تعداد تخت فعال :25

رئیس بخش: خانم دکتر محبویه قلی پور

سرپرستار: خانم  شهناز رمضانی  

 

عملکرد این واحد تخصصی مشتمل است بر پذیرش  بیماران قلبی و عروقی مرد از بخش اورژانس و بخش CCU مردان بعداز طی دوره مراقبت ویژه و اجرای اقدامات درمانی و مراقبتی لازم ، ترخیص بیمار پس از Stable شدن با دستورات پزشک معالج و اتمام اقدامات درمانی مورد نیاز ، و ساعات ملاقات در این بخش از ساعت 4-2 عصر روزهای دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه می باشد.

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400