کلینیک تخصصی پرستاری قلب

 

مقدمه:

از آنجایی که اجرا و پیگیری برنامه جامع ترخیص شامل آموزش و پیگیری مراقبت، از اجزاء اساسی و مهم رایج در سیستم بهداشتی درمانی بسیاری از کشورها است و اهدافی مانند کاهش بستری مجدد در بیمارستان، کاهش مرگ و میر بیماران، کاهش هزینه ها، کاهش مراجعه مجدد بیماران به بیمارستان، سلامت روانی بیمار و جلوگیری از عوارض خطرناک  بیماریها ی ایسکمیک قلبی، تداوم مراقبت از خود و جلوگیری از ایجاد زودرس نارسایی قلبی را به هم راه دارد لذا تاسیس کلینیک تخصصی پرستاری قلب با هدف ارائه مراقبتهای تخصصی پرستاری و افزایش اطلاعات بیماران و خانواده های آنها در امر خودمراقبتی و ارتقای سلامت ضروری میباشد.

اهداف تاسیس کلینیک تخصصی قلب:

هدف کلی:

ارائه خدمات پرستاری و پیگیری برنامه خودمراقبتی در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه

اهداف اختصاصی:

1.      بررسی و ارزیابی نیازهای بیمار/شناسایی مشکلات

2.      ارزیابی اطلاعات مراجعین  به مرکز جهت تعیین نیازها از طریق مصاحبه

3.      تدوین برنامه خود مراقبتی در جهت حل مشکلات شناسایی شده بیمار و اهداف تعیین شده به روز رسانی برنامه مراقبتی و حل مشکلات

4.      ارائه مراقبتهای جامع، خانواده محور در موقعیت های درمانی جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی

5.      مشاوره و هماهنگی با تیم تخصصی در گیر مراقبت های ارائه شده

6.      آموزش و مشاوره در خصوص نحوه مراقبت از خود و کاهش علایم بروز مشکلات قلبی

7.      پیگیری درمان های توصیه شده توسط پزشک و آموزش صحیح به خانواده در مورد درمان های خاص

8.      آموزش در انجام مهارتها و فعالیتهای روزمره زندگی

توانمند سازی مردم در شناخت و کنترل عوامل تاثیر گذار بر سلامت قلبی و تصمیم گیری صحیح در انتخاب رفتارهای سلامت محور و در نتیجه شیوه زندگی سالم

 

درباره ما

 

معرفی کلینیک تخصصی پرستاری قلب:

کلینیک تخصصی پرستاری قلب مرکز آموزشی درمانی قلب دکتر حشمت رشت که یکی از بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد که به منظور ارائه خدمات پرستاری (مراقبتی و آموزشی) به بیماران و مراجعین وآموزش خودمراقبتی از فروردین سال 98 با همت دفتر پرستاری تاسیس گردیده است و هر روزه در شیفت صبح فعال میباشد.

 

فعالیتهای کلینیک :

غربالگری عوامل خطر بروز بیماری های قلبی

کنترل قند و فشارخون

آموزش  و پیگیری برنامه خود مراقبتی

آموزش سلامت

آموزش مراقبت در منزل

آموزش برنامه بازتوانی قلبی

کلاس آموزشی گروهی کلینیک پرستاری :
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400