کارشناس مسئول  بهداشت  محیط:
زینت بهدانی
برخی از وظایف کارشناس بهداشت محیط بیمارستان دکتر حشمت رشت:
مشارکت در تعیین خط مشی و سیاست کلی بهداشت محیط بیمارستان براساس اصول و معیارهای موجود
شناخت و دسته بندی مسائل بهداشت محیط بیمارستان و ارائه راه کارهای فنی و اجرایی جهت حل مشکلات موجود
هماهنگی با سوپروایزر آموزشی در اجرای برنامه های آموزشی برای پرسنل بیماران و مراجعین 
با موضوعات بهداشتی و کنترل عفونت
 

 کارباشوینده ها

 
 
رئیس واحدکنترل عفونت : آقای دکتردانش حکمتی

معرفی سوپروایزرکنترل عفونت :

خانم بقائی                       رشته تحصیلی :کارشناس پرستاری            

محل استقرار:دفترپرستاری           تلفن تماس : 33366016

گزارش عملکردواحدکنترل عفونت درسال 1399:

      v     تدوین برنامه عملیاتی و انجام اقدامات اصلاحی

v      برگزاری ماهانه جلسه کمیته کنترل عفونت و پیگیری اجرای مصوبات آن

v      بیمار یابی فعال عفونت های بیمارستانی

v      گزارش دهی موارد بیماری های واگیر دار

v      بازدید های روزانه از بخشها

v       اجرای واکسیناسیون پرسنل و پیگیری آن

v      تکمیل پرونده بهداشتی پرسنل

v      پیشگیری ثانویه کارکنان بعد از مواجهه با ترشحات بالقوه عفونت زا

v      برگزاری ماهانه کلاس های آموزشی کنترل عفونت

v      برگزاری کنفرانس های درون واحدی

v      بازدید های ویژه در مواقع طغیان عفونت ها

v      آموزش چهره به چهره و کلاس های آموزشی ویژه در مواقع طغیان عفونت ها

 خط مشی های واحد کنترل عفونت  مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت - برای دانلود کلیک نمائید

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400