پرسش: بیمارستان قلب دکتر حشمت رشت از نظر اعتباربخشی وزارت بهداشت چه رتبه ای رادارد؟

پاسخ : در آخرین رتبه بندی، مرکز قلب و عروق دکتر حشمت رشت در سال 1396 موفق به کسب رتبه درجه یک کشوری از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شده است.

پرسش: بیمارستان قلب دکتر حشمت رشت، دولتی است یا خصوصی؟

پاسخ: مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق قلب دکتر حشمت رشت یک مرکز دولتی است و بعنوان قطب علمی پزشکی قلب و عروق شمال کشور است.

پرسش: کدام خدمات تشخیصی و درمانی در قلب دکتر حشمت رشت ارائه می شوند؟

پاسخ :دراین مرکز خدمات تخصصی و فوق تخصصی منحصر به فردی در حوزه های پیشگیری، تشخیص ، درمان بیماریهای قلبی برای بزرگسالان و کودکان ارائه می شود

پرسش: کدام پزشکان در بیمارستان قلب دکتر حشمت رشت به طبابت مشغول می باشند؟

پاسخ: اساتید و پزشکان مختلفی در حیطه های تخصصی و فوق تخصصی در مرکز قلب دکتر حشمت مشغول انجام وظیفه و خدمت رسانی هستند که با کلیک بر روی همین پاسخ می توانید فهرست آنها را ملاحظه کرده و با حیطه های تخصصی و فوق تخصصی آنها آشنا شوید

پرسش: تعرفه خدمات در بیمارستان قلب دکتر حشمت دولتی حساب می شود یا خصوصی و ارتباط مالی پزشکان و بیماران به چه شکلی است؟

پاسخ: تعرفه خدمات دولتی است و مطابق ارزشیابی وزارت بهداشت، مرکز قلب دکتر حشمت رشت درجه یک کشوری است و پزشکان این مرکز هیچ ارتباط مالی مستقیمی با بیمار ندارند

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400