کلینیک تخصصی جراحی قلب تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد