رئیس بخش :آقای دکتر حامد خرازی

کلینیک تخصصی  اطفال روزهای شنبه،  یکشنبه و دوشنبه باز می باشد جهت تعیین نوبت قبل از مراجعه بصورت تلفنی هماهنگ کنید

تلفن جهت هماهنگی :   01333669064  

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400