رئیس بخش :آقای دکتر محمد رضا آقانجوانخواه

سرپرستار:  خانم فرشته باقری

واحد کلینیک تخصصی در طبقه همکف بیمارستان در راهروی ورودی به طرف بخشها قرار دارد و خدمات ارائه شده در این واحد شامل اکوکاردیوگرافی داپلر ، اکوی تخصصی، تست ورزش ، TEE ، کنترل پیس میکر ، هولتر مانیتورینگ ریتم و فشار ، ویزیت بالینی و آموزشی تخصصی ودرمانگاه فوق تخصصی قلب اطفال در شیفت صبح دایر می باشد. فعالیت درمانگاهی در شیفت عصر به شرح ذیل می باشد :

          درمانگاه تخصصی قلب و عروق

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400