کمیته آموزشی :
 
اعضای این کمیته  تقریبا هرماهه یک بار تشکیل جلسه داده و درباره مسائل و مشکلات آموزشی و  درمانی بیمارستان  بحث و گفتگو میکنند 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400